BLNO

Basketball kunne blitt en stor idrett i Norge, for planene var mange og oppstarten av BLNO virket lovende, men ting gikk ikke helt som planlagt. BLNO startet opp i år 2000, og målet var at basketball skulle bli en av de største idrettene i landet, men i dag er det nesten ingen som vet at det finnes en norsk basketballiga. Det skyldes i all hovedsak at norsk basketball nærmest har forsvunnet fra norske medier.BLNO fikk en avtale med TV2 da ligaen startet, og basketballkamper ble sendt flere ganger hver uke. TV2 hadde også et eget magasinprogram om basketball, der man kunne få med seg høydepunktene. I starten førte dette til en voksende interesse for sporten, og folk flokket til kampene. I gjennomsnitt var det 2500 betalende tilskuere på hver kamp, og mange fulgte også med på TV-sendingene.Men etter noen år, sviktet seertallene, og da bestemte TV2 seg for at de ikke lenger ville vise kampene direkte på TV. Samtidig hadde også tilskuertallene på kampene sunket dramatisk, til rundt 350 betalende tilskuere per kamp. Betyr det at nordmenn ikke liker basketball?Svaret er at organiseringen av den norske ligaen ikke var god nok. Mye var basert på frivillig innsats fra spillere og ledelse, og dette kunne ikke fortsette i lengden. I starten jobbet lagene hardt for å øke interessen for sporten på skoler, og de prøvde aktivt å få folk til kampene. Men belastningen på de frivillige og på spillerne ble veldig stor.Nye spillere som kom inn på lagene var ikke like engasjerte i dette arbeidet, og ønsket ikke å bruke fritiden til å besøke skoler og øke interessen for spillet. Nordmenn liker fortsatt basketball, og mange ungdommer spiller basketball, men manglende organisering og lav mediedekning har gjort at den profesjonelle ligaen nærmest har forsvunnet fra folks bevissthet.